این آزمایشگاه به صورت تخصصی در زمینه ترافیک و رانندگی تجهیز شده و قادر به انجام تست های زیر است:

  • Adaptive Tachistoscopic Traffic Perception Test
  • Adaptive Matrices Test
  • Reaction Test
  • Peripheral Perception
  • Cognitrone
  • Detemination Test

 

آزمایشگاه روانشناسی پذیرای پژوهشگرانی است که علاقه مند به پژوهش در زمینۀ ایمنی ترافیک می باشند. از جمله پژوهش های جاری در این آزمایشگاه می توان به بررسی تاثیر انواع داروهای رایج بر کارایی افراد در حین رانندگی اشاره نمود.

این آزمایشگاه قادر است تا شواهد ملموسی برای تدوین بازنگری مقررات رانندگی (مثل حداکثر زمان مجاز رانندگی در فواصل طولانی) ارائه نماید.